Samsung možno spustí vlastný program rozšírenej záruky podobný AppleCare+