Samsung Home Sync pridáva podporu aj pre iné ako Samsung zariadenia