Samsung Galaxy S9 dostáva bezpečnostnú záplatu z januára 2021