Fotografická aplikácia Samsung Expert RAW dostáva zaujímavé vylepšenie