Samsung Galaxy S23 je prívetivejší k používateľským opravám