Ryža sa môže stať dôležitou ingredienciou pre batérie