Európska únia rozhodla. Vysielať RT a Sputnik bude na jej území zakázané