4ka: V siedmich krajinách EÚ je odteraz možné využívať 5G roaming