4ka: Zákazníci pocítia výrazné zvýšenie komfortu. 4G sieť budú mať aj tam, kde doteraz nebola