RepetiTouch: Aplikácia, ktorá dokáže zaznamenať dotyky a opakovať ich [ROOT]