Samsung pomáha osobám so zrakovým postihnutím s aplikáciou Relúmino a virtuálnou realitou