Reklamy na YouTube sa výrazne zmenia. Spoločnosť tvrdí, že k lepšiemu