Používateľ Pixelu 3 dostal namiesto vrátených peňazí 10 smartfónov