Operátor Radosť: toto je ponuka, SIM kartu si objednáte cez aplikáciu