Zariadenia s QuickCharge 2.0 sa budú nabíjať oveľa rýchlejšie