Google pozastavil Projekt Ara, možno ho predá inému výrobcovi