Aj Slovenská sporiteľňa má svoju Android aplikáciu – Erste Group