Avast predáva naše dáta. Pritom však zabudol ochrániť našu anonymitu