EÚ sa snaží o nové pravidlá pri reklamáciách. Mali by sme opravovať oveľa lepšie a častejšie ako dnes