Google Camera možno prinesie rozšírenú realitu, odmeria vzdialenosť v priestore