Naše základné práva podľa novej úpravy GDPR. III. časť