Google vymaže históriu polohy ženám, ktoré absolvovali potrat