Podvodný e-mail: Útočník má údajne záznam zo sledovania pornografie. Nereagujete naň