Google premietne zavedenú digitálnu daň do platieb zákazníkov