Orange prináša nové Go paušály s väčšou porciou dát. Nekonečné volania/SMS sú za 20 EUR