Aplikácia Pomáham Chrániť má za sebou prvé ostré použitie