Predaje Samsungu poklesli, firme Apple sa darilo lepšie. Dôvodom je nedostatok mikročipov