Facebook Stories dosahuje až pol miliardy denných používateľov