Samsung si patentoval nový systém pohyblivých fotoaparátov s adaptívnou clonou