Pixel Visual Core je už prístupný pre aplikácie tretích strán