Pixel 2.0 je malý OLED displej na Arduino doske, s ktorým si vyrobíte vlastné hodinky