Nová mobilná aplikácia bude pomáhať chudobným, sľubuje jednoduché vyšetrenie očí