Slovensko.Digital predstavuje aplikáciu k parlamentným voľbám