Radosť: Prvé dojmy z prechodu na nového digitálneho operátora