O2 pokrylo ďalšie oblasti 4G signálom. Operátor splnil sľuby, ku ktorým sa zaviazal