Omega Status Bar: alternatívna notifikačná lišta s témami + návod na vytvorenie vlastnej témy