Slovak Telekom pripravuje zmeny interných IT systémov. Prídu aj odstávky, pozrite si obmedzenia