Podnikanie s bezpečnosťou naberá nové, trhové kontúry