Prevádzkovatelia sociálnych služieb majú mesiac na zosúladenie svojich podmienok s právom EÚ