Reaguje váš smartfón slabšie na dotyky? Skúste zmeniť toto nastavenie