SWAN prináša dvojnásobné množstvo dát v rámci služby TO.doma