Pre O2 sa rok 2019 niesol v duchu nárastu zákazníkov