O2 Business Services je dvorným dodávateľom telekomunikačných služieb pre konzorcium D4R7