O2 spustilo komerčnú testovaciu 5G sieť, Samsung testuje predfinálny softvér