Google svojim zamestnancom zakázal využívať Zoom, dôvodom sú obavy o bezpečnosť