Slovenskí žiaci dostanú od EÚ 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu. Kto má nárok na príspevok?