Počet spamových hovorov počas tohto roka enormne vzrástol