Škodí mladým používanie sociálnych sietí? Možno len v určitom veku