Google už pracuje na odstránení bezpečnostných nedostatkov, ktoré odhalilo WikiLeaks