Významný pokrok 5G! Podarilo sa dosiahnuť rekordnú rýchlosť sťahovania