Prečo kamarát odblokuje môj telefón svojím odtlačkom alebo tvárou a ako tomu zabrániť?