Nathan Eagle: Android je víťazom vojny operačných systémov